Elevhälsa

Antal: 3

  • Anmäl frånvaro via app

    Som vårdnadshavare och myndig elev i Stockholms Stad kan du via appen Anmäla frånvaro Stockholm på ett enklare sätt anmäla att ditt barn, eller du, ska vara borta från skolan vid sjukdom.

  • Anmäl frånvaro

    Frånvaroanmälan 

    All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande.