Samarbeten/projekt

Samarbeten – Nationellt och Internationellt

För en bred kontakt med den nationella och internationella dansvärlden har Kungliga Svenska balettskolan ett samarbete med samverkansparter: 

Arbetsplatsförlagt lärande

För gymnasieelevernas APL (arbetsplatsförlagt lärande) har skolan ett upparbetat samarbete med:

Vad händer sen?

Kungliga Svenska balettskolan tar emot Internationella dansstudenter för ett studieår i Stockholm. På samma sätt blir våra elever, som har fått sin utbildning på Kungliga Svenska balettskolan, antagna vid internationella skolor som:

Under vt 2015 inleddes samarbeten med Palucca Schule i Dresden och Transitions Dance Company vid The Laban School i London. Samarbetet med Palucca kommer att fortsätta under ht 2015 med att en grupp elever åker dit i november. 

Skolans elever får kontinuerligt undervisning av nationella och internationella gästlärare under längre eller kortare perioder.

Dela: