Till innehåll på sidan

Så ansöker du

Antagning till yrkesförberedande dansarutbildning i grundskolans åk 4-9 samt yrkesdansarutbildning inom gymnasieskolans yrkesprogram.

Antagning till Kungliga Svenska balettskolan läsåret 2021 - 2022 är stängd.

Antagning till Kungliga Svenska balettskolans förberedande dansarutbildning i åk 4-9 samt yrkesdansarutbildning i gy I-II administreras av Skolverket.

Du kan också läsa mer om Antagning, Färdighetsprov och Utbildningen på Skolverkets webbsida  SKOLVERKET

Den förberedande dansarutbildningen i åk 4-9 - urvalskriterier

För att antas till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4-6 krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning. 

En ny antagning på samma grunder ska genomföras till årskurs 7-9. 

Anmälan till färdighetsprov åk 4

Anmälan till färdighetsprov åk 7

Anmälan till färdighetsprov åk 5 och 6 i grundskolan

Anmälan till färdighetsprov åk 8 och 9 i grundskolan

Har du frågor om skolan, kontakta Kungliga Svenska balettskolan  kungligasvenskabalettskolan@edu.stockholm.se

Har du frågor om färdighetsprovet, kontakta Skolverket  dansarutbildning@skolverket.se

Yrkesdansarutbildningen i gymnasiet - urvalskriterier

För att vara behörig till yrkesdansarutbildningen, som räknas som ett yrkesprogram, krävs enligt behörighetskraven i skollagen (2010:800) godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

För yrkesdansarutbildningen krävs vidare ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning. Om färdighetsproven bedöms som likvärdiga ska slutbetyget från grundskolan vara avgörande.

Skolverket har fastställt bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans.

Du kan läsa mer om Antagning och Färdighetsprov på Skolverkets webbsida SKOLVERKET

Anmälan till färdighetsprov gy I

Anmälan till färdighetsprov övriga årskurser i gymnasiet

Har du frågor om skolan, kontakta Kungliga Svenska balettskolan  kungligasvenskabalettskolan@edu.stockholm.se

Har du frågor om färdighetsprovet, kontakta Skolverket  dansarutbildning@skolverket.se

Elevhem

Elever i gymnasiet som inte har hemort Stockholm bor på Kungliga Svenska balettskolans elevhem i Skärholmen, med cirka 17 minuters resa till skolan. Elevhemmet riktar sig i första hand till elever på yrkesdansarutbildningen och i andra hand till elever på den förberedande dansarutbildningen. Eleverna är garanterade plats och betalar en månadskostnad som förutom boendet även inkluderar frukost och middag på skoldagar och frukost, lunch och middag på söndagar. Elevhemmet är bemannat dygnet runt. Eleverna bor tillsammans två och två.

Läs mer om

 

Antagningsprocessen

  • Ansökan skickas in till Rådet för dansarutbildning via Skolverket. Den kontrolleras och eventuella kompletteringar begärs in.

  • Den sökande blir kallad till färdighetsprov.

  • Färdighetsproven är som en uppdansning i grupp med en pedagog framför en jury. Detta genomförs på respektive ort och juryn bedömer varje sökande utifrån de fastställda bedömningsgrunderna.

  • För de sökande som, utifrån juryns rekommendation, fått godkänt färdighetsprov i dans genomförs en hälsoundersökning.

  • Efter beslut av Rådet för dansarutbildning får vårdnadshavarna antagningsbesked via brev.

  • Det är viktigt att svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet. Om Rådet för dansarutbildning inte mottar ett svar förlorar den sökande utbildningsplatsen.

  • Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande via brev.

  • Uppgifter om de antagna skickas till respektive skola efter antagningen. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare.

 

 

Dela:
Kategorier: