APL Arbetsplatsförlagt lärande 2019-20

APL (Arbetsplatsförlagt lärande), yrkespraktik, är lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Kungliga Svenska balettskolans elever i gy III gör minst 15 veckors APL, i vissa fall helårspraktik.

Läsåret 2019-20 gör våra elever sin yrkespraktik hos några av Sveriges främsta koreografer, hos svenska danskompanier och hos danskompanier utomlands. Ni kan hitta dem här: Dans i Nord, Ballet Theatre UK, Musiktheater Im Revier, koreograf Claire Parsons, koreograf Joseph Sturdy, Strindbergs Intima Teater, Konstnärskollektivet MELO, koreograf Malin Hellkvist Sellén, Ballet Dortmund, Kungliga Operan, Den Norske Opera och Balett, Regionteater Väst/RTV danskompani, Göteborgsoperans danskompani, Ballet Preljocaj Junior och i Polens Nationalbalett i Warsawa.

foto: Tilo Stengel

Dela:
Kategorier: