Välkommen till Confidencen

"En dansresa genom tiden" En dansföreställning om teaterdansens historia presenteras av Kungliga Svenska Balettskolans gymnasieelever. Som berättaren ser vi hovdansare Per-Arthur Segerström. För idé, manus och iscensättning svarar Bétina Marcolin. 

Offentliga föreställningar visas på Confidencen- Ulriksdals Slottsteater den 20 september kl.13.00 och 16.00.

Biljetter bokas på Confidencen

"En dansresa genom tiden" visas också som skolföreställning den 17 och 18 september kl.10:30 och 13:00.

Skolföreställningar bokas genom Solna stad  

Varmt Välkomna!

Dela: