Chapter Number Two

Kungliga Svenska Balettskolan och Balettakademien Stockholm visar den 4 och 5 juni föreställningen "Chapter Number Two" på Dansens Hus i Stockholm.

Kungliga Svenska Balettskolan presenterar 4 koreografier med medverkan av eleverna i gymnasiet. Evening Songs i koreografi av Jirí Kylián, En Folksaga i koreografi av August Bournonville samt nyskapad koreografi av Helena Franzén, Melina Mastrotanasi och Josef Palm.

Biljetter bokas på Dansens Hus

foto: Robin Nilssen

Dela: