Till innehåll på sidan

Nolltolerans mot våld och mobbning

Elever och vuxna ska känna sig trygga och kunna arbeta i lugn och ro i skolan.

I Stockholms kommunala skolor gäller nolltolerans mot kränkande behandling som diskriminering och mobbning. Elever och vuxna ska känna sig trygga och kunna arbeta i lugn och ro i skolan. Därför finns riktlinjer för trygghet och studiero i stadens skolor. De beskriver vad som gäller och hur skolan kan handla i olika situationer. Det här arbetet pågår hela tiden och stadens elevenkäter visar att trivsel och trygghet ökar i våra skolor.

Dela: