Till innehåll på sidan

Ledighet

Ansökan om ledighet som påverkar skolans föreställningsverksamhet beviljas inte

Ledighetspolicy – GRUNDSKOLAN – Förberedande dansarutbildning
Kungliga Svenska balettskolans ledighetspolicy för den Förberedande dansarutbildningen baserar sig på:

  • Skolförordning (2011:185); 9 kap. 3§ om Undervisningstid och 4 kap. 8§ om Anmälningsskyldighet vid frånvaro
  • Förordning (2011:7) om dansarutbildning: Förberedande dansarutbildning – 4§ om Ämnen och timplan samt 7§ om Läsår och skoldag

Kungliga Svenska balettskolans undervisning omfattar obligatorisk undervisning (8 timmar/ dag) och icke obligatorisk undervisning (efter ordinarie skoldagens slut och på lördagar). Vid önskemål om ledighet från undervisningen ska skolans blankett för ledighetsansökan fyllas i av elevens vårdnadshavare och skickas till rektor för beslut. Det gäller för både den obligatoriska och icke obligatoriska undervisningen. Ansökan om ledighet på icke obligatorisk undervisningstid kommer att behandlas och resultera i en rekommendation från skolan, som underlag för vårdnadshavarens egen bedömning av ledighetens lämplighet. All frånvaro från undervisningen ska anmälas enligt skolans rutin för frånvaroanmälan. OBS! Det gäller även elever som ansökt om ledigt från lektioner på icke obligatorisk undervisningstid.

Ansökan om ledighet som påverkar skolans föreställningsverksamhet beviljas inte.

Ledighetspolicy – GYMNASIET – Yrkesdansarutbildning
Kungliga Svenska balettskolans ledighetspolicy för Yrkesdansarutbildningen baserar sig på:

  • Gymnasieförordning (2010:2039); 12 kap. 1§ om Anmälningsskyldighet vid frånvaro och 2§ om Ledighet
  • Förordning (2011:7) om dansarutbildning: Yrkesdansarutbildning – 13§ om Skollagens och gymnasieförordningens tillämplighet samt 16§ om Läsår och skoldag

Vid önskemål om ledighet från undervisningen ska skolans blankett för ledighetsansökan fyllas i av elevens vårdnadshavare respektive myndig elev och skickas till rektor för beslut. 

Ansökan om ledighet som påverkar skolans föreställningsverksamhet beviljas inte.

 

Blankett för ledighet laddas ner under fliken Blanketter och Dokument här intill.

 

 

 

Dela:
Kategorier: