Till innehåll på sidan

Kungliga Svenska Balettskolan

Kontakta oss

Tveka inte att höra av dig vid frågor och funderingar.

Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm

Besöksadress: Söder Mälarstrand 39,  plan 7  (Münchenbryggeriet, inne på gården)
Tfn vx: +46 (0)8 508 33 510  Fax: +46 (0)8 508 33 520
E-post: kungligasvenskabalettskolan@edu.stockholm.se

Postadress: Box 17 516
118 91 STOCKHOLM

The Royal Swedish Ballet School in Stockholm

Visiting address: Söder Mälarstrand 39,  floor 7  (The Munich Brewery, in the yard)
Phone: +46 (0)8 508 33 510  Fax: +46 (0)8 508 33 520
Email: kungligasvenskabalettskolan@edu.stockholm.se

Postal address: Box 17 516
S-118 91 STOCKHOLM,   Sweden

 

 

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Kontakta oss