Gästlärare

Kungliga Svenska balettskolan utbildar i nära samarbete med branschen

Våra elever får kontinuerligt undervisning av gästlärare under längre eller kortare perioder. Här kan du läsa mera om de dansare, koreografer och danspedagoger som gästar oss under 2018-19.

Linn Ragnarsson

Francesca Lindén Honecker

Erik Lobelius

Fan Luo

Antony Dowson

Judith Simon

Gavriel Spitzer

Marcus Baldemar

Örjan Andersson

Matilda Bilberg

Hannu Böök

Matilda Johansson

Yannick Boquin

 

Dela:
Kategorier: