Gästlärare

Kungliga Svenska balettskolan utbildar i nära samarbete med branschen

Våra elever får kontinuerligt undervisning av gästlärare under längre eller kortare perioder. Här kan du läsa mera om de dansare, koreografer och danspedagoger som gästar oss under 2018-19.

Linn Ragnarsson

Francesca Lindén Honecker

Erik Lobelius

Fan Luo

Antony Dowson

Judith Simon

Gavriel Spitzer

Marcus Baldemar

Matilda Bilberg

Hannu Böök

Matilda Johansson

Yannick Boquin

Deborah Dobson Kåge (samt juryn vid audition till Stora Daldansen 2018/19)

Anthony Lomuljo

Joseph Sturdy

Ana Sendas

Lorna Scott

Jean-Guillaume Bart

Helena Franzén

 

Dela:
Kategorier: