Till innehåll på sidan

Årskurs 4-9

Välkommen till Kungliga Svenska balettskolan- en kostnadsfri yrkesförberedande dansarutbildning

Den svenska dansens framtid börjar här. 

Kungliga Svenska balettskolan vill på ett tidigt stadium fånga upp den unga människa som lockas av dans och som känner en oemotståndlig vilja att utvecklas till dansare. Ju tidigare ett intresse får tillfälle att möta professionell vägledning och utbildning, desto större möjligheter får den gryende förmågan att utvecklas på bästa sätt.

Yrkesförberedande dansarutbildning åk 4-9

Syftet med den förberedande dansarutbildningen i grundskolan är att eleven ska få de tekniska färdigheter och odla den konstnärliga uttrycksförmåga som krävs för att bli antagen till den gymnasiala yrkesutbildningen till dansare på Kungliga Svenska balettskolan. Parallellt med dansarutbildningen läses grundskolans ordinarie ämnen.

Skolan med dans på schemat varje dag

Klassisk balett

Under grundskoletiden koncentrerar vi oss på att öva upp muskelstyrka och spänst liksom rörlighet och balans, i den klassiska balettens formspråk. Att behärska den klassiska balettens teknik och konstnärliga uttryck är en förutsättning för inlärningen av andra dansformer och tekniker som också står på schemat.

Modern nutida dans och jazzdans

Träning i den samtida dansen ger eleverna känsla för rumslighet och känslomässiga nyanser. I träningen utforskar vi gränserna för kroppens rörlighet och finner nya djup i de fria, mindre formalistiska uttrycken.

Improvisation

I improvisationsklasserna utvecklas elevens konstnärliga medvetenhet och känsla för dans som uttrycksmedel genom eget skapande.

Scenisk folkdans

Att träna olika länders danser ger inblick i dansernas särart, utveckling och inbördes samband. Scenisk folkdans utvecklar känslan för stil, musik, rytm och den teknik som är typisk för nationella danser och deras sceniska form. Träningen ger också känsla för formationer, samdans och följsamhet i par och i grupp.

Du kan läsa mer om den förberedande dansarutbildningen och antagning på Skolverkets websida

Dela:
Kategorier: