Anmäl frånvaro

Frånvaroanmälan gymnasiet

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande.

  • Anmäl frånvaro på vår telefonsvarare: 08-508 33 513.

Frånvaroanmälan grundskolan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande.

Det är viktigt att skolan har korrekta kontaktuppgifter till alla vårdnadshavare. Meddela därför alltid direkt om något ändras. Företrädesvis registrerar ni själva era kontaktuppgifter på skolwebb.stockholm.se. Där finns också möjlighet att välja vilket sätt man vill bli kontaktad på vid eventuell ogiltig frånvaro.
 

 

Dela: