Så ansöker du

Nu är anmälan öppen för antagning till läsåret 2018-19. Ansök senast den 22/1 2018.

Antagning till Kungliga Svenska balettskolans förberedande dansarutbildning i åk 4-9 samt yrkesdansarutbildning i gy I-III administreras av Skolverket.

Den förberedande dansarutbildningen i åk 4-9 - urvalskriterier

För att antas till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4-6 krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning. 

En ny antagning på samma grunder ska genomföras till årskurs 7-9. 

Anmälan till färdighetsprov åk 4

Anmälan till färdighetsprov åk 7

Anmälan till färdighetsprov övriga årskurser i grundskolan

Har du frågor om skolan, kontakta Kungliga Svenska balettskolan  kungligasvenskabalettskolan@stockholm.se

Har du frågor om färdighetsprovet, kontakta Skolverket  dansarutbildning@skolverket.se

Yrkesdansarutbildningen i gymnasiet - urvalskriterier

För att vara behörig till yrkesdansarutbildningen, som räknas som ett yrkesprogram, krävs enligt behörighetskraven i skollagen (2010:800) godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

För yrkesdansarutbildningen krävs vidare ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning. Om färdighetsproven bedöms som likvärdiga ska slutbetyget från grundskolan vara avgörande.

Skolverket har fastställt bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans.

Anmälan till färdighetsprov gymnasie I

Anmälan till färdighetsprov övriga årskurser i gymnasiet

Har du frågor om skolan, kontakta Kungliga Svenska balettskolan  kungligasvenskabalettskolan@stockholm.se

Har du frågor om färdighetsprovet, kontakta Skolverket  dansarutbildning@skolverket.se

Elevhem

För de elever som inte har Stockholm som hemort finns det ett elevhem. Studerandeboende Stockholm ligger i nära anslutning till tunnelbanestationen Skärholmen med 17 minuters resa till Kungliga Svenska balettskolan. Elevhemmet riktar sig i första hand till elever på yrkesdansarutbildningen och i andra hand till elever på den förberedande dansarutbildningen. De elever som antas till yrkesdansarutbildningen på gymnasiet är garanterade plats på elevhemmet.

 

Antagningsprocessen

  • Ansökan skickas in till Rådet för dansarutbildning via Skolverket. Den kontrolleras och eventuella kompletteringar begärs in.

  • Den sökande blir kallad till färdighetsprov.

  • Färdighetsproven är som en uppdansning i grupp med en pedagog framför en jury. Detta genomförs på respektive ort och juryn bedömer varje sökande utifrån de fastställda bedömningsgrunderna.

  • För de sökande som, utifrån juryns rekommendation, fått godkänt färdighetsprov i dans genomförs en hälsoundersökning.

  • Efter beslut av Rådet för dansarutbildning får vårdnadshavarna antagningsbesked via brev.

  • Det är viktigt att svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet. Om Rådet för dansarutbildning inte mottar ett svar förlorar den sökande utbildningsplatsen.

  • Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande via brev.

  • Uppgifter om de antagna skickas till respektive skola efter antagningen. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare.

 

Dela:
Kategorier: