Start

Att välja dans är ett stort steg.

 

På de här sidorna vill vi hjälpa dig att förstå vad det innebär att leva ett liv i dans, vad du behöver satsa av egen kraft och vad du kan förvänta dig att få tillbaka av oss som belöning för din ansträngning.

Vi välkomnar dig!

 

 

Dansens Dag 29 april 2014

Kungliga Svenska Balettskolan danst ROSAS

 

 

Nyheter